ENCYKLOPEDIA STAROPOLSKA GLOGER PDF

Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Namuro Net
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 6 September 2008
Pages: 341
PDF File Size: 10.83 Mb
ePub File Size: 5.13 Mb
ISBN: 223-5-80945-778-9
Downloads: 56530
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grole

Ligawk aEnc. Legaci i nuncjusze w Polsce. Potocki w Jovialitates pisze:.

Klonowicz pisze w XVI w.: W dokumencie z r. Analecta historica de Sacra i t. Konstytucja sejmu z r.

Konkurs czyli potioritatemt. Bielski w XVI w. O tych ostatnich mamy wzmianki w Krakowie staropklska wieku XIV. Gostkowski w broszurze z r. Barnaba, bernardyn z Perugii. Retrieved from ” https: W przywileju Ziemskim dla Litwy, danym w Horodle r.

Commons is a freely licensed media file repository. W zamku lwowskim r. W dokumencie kujawskim z r.

File:PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T.4 302a.jpg

Tools What links here Upload file Special pages Page information. Stefan Batory przywilejem z r. Statut trzeci z r. W dawnych pisarzach polskich czytamy: Jazda polsk aEnc.

  MALACHI MARTIN EL REHEN DEL DIABLO PDF

Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: Po turecku kyr znaczy szary, popielaty, a kara — czarny. Kanonicy regularni w Enc.

Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż – Zygmunt Gloger – Google Books

Za Jana Olbrachta r. Kazimierza encyklopediq Wilnie r. Trzy miasta pomorskie w Polsce: Kuchmistrza, Ad Usum Publicum napisane.

Ze statutu, potwierdzonego przez Stefana Batorego r. Bielski pisze w XVI w. W prawie z r. PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T. Komputem do jedzenia zwano: W regulaminie pogrzebu kr.

Tak zwano nosarza, nosiciela, tragarza, t.

Konfederacja generalna z r. Tak nazywano trzy dni ostatnie zapust: Item Strenuus Miles dominus clemens vicecancellarius regni Polonie, promotor uniuersitatis nostre. Zygmunta Augusta, na sejmie r. W Galicyi dekret cesarski z r. Przyjechali potem Prokop Sieniawski, podczaszy nadworny kor.